Stichting Blijdschap Voor De Dieren

Organisatie is afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen

The Christmas Challenge

Stichting Blijdschap Voor De Dieren zet zich in voor dieren die tijdelijk of permanent huisvesting nodig hebben omdat een eigenaar er wegens omstandigheden niet meer voor kan zorgdragen. U moet daarbij denken aan eigenaren die ziek zijn geworden, overleden zijn of door bijvoorbeeld het Covid-19 virus hun baan of huis zijn kwijt geraakt of in financiële problemen terecht zijn gekomen.

Door het plaatsen van een dier bij een gastgezin of opvang proberen wij de zorgproblemen van de eigenaar weg te nemen en kan het dier weer een goede opvang krijgen wat het verdient.

Een gouden mand met Kerst voor “alle dieren”

Elk dier dat in problemen komt bij een eigenaar heeft recht op de beste zorg en aandacht. Dat proberen wij te realiseren door deze dieren tijdelijk/permanent in goed overleg met de eigenaar te herplaatsen bij andere gezinnen. Gelukkig melden zich op regelmatige tijd mensen voor een opvang aan, maar dat is helaas nog niet genoeg. Soms heeft een dier meer nodig.

Medische controle, chippen, enten en een paspoort

Tijdens de (her)plaatsingsprocedure wordt een dier altijd medisch gecheckt door een dierenarts en zo nodig geholpen als hij of zij wat mankeert of, indien dat nog niet gebeurd is, gechipt, geënt en voorzien van voeding en de nodige vachtverzorging.

Diervoer en verzorging

Ook na de plaatsing heeft het dier natuurlijk voeding en verzorging nodig. Voor deze dieren willen wij graag proberen fondsen te werven zodat wij de komende tijd “gratis” onze dienstverlening kunnen blijven voorzetten en zoveel mogelijk probleem gevallen, zonder commercieel oogmerk, te kunnen helpen oplossen.

Help ons!

Wilt u ons helpen middels een leuke actie? Bijvoorbeeld een inzameling via Facebook, verkoop van oliebollen en pepernoten of misschien wel een sponsorduik nemen in koud water? Bedenkt u dan graag wat origineels en probeert u dan geld in te zamelen voor ons goede doel, daar zullen wij u zeer dankbaar voor zijn. Blijdschap Voor De Dieren, dat willen we toch allemaal zien te bereiken!

Bekijk alle
22-12-2020 | 17:23
22-12-2020 | 15:17
22-12-2020 | 11:25
21-12-2020 | 13:13
19-12-2020 | 09:24