Mendoo

van totaal € 5.000 (0%)

Mendoo biedt professionele hulp voor huisdieren waarvan de eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor het dier te zorgen door huiselijk geweld, psychiatrische klachten, verslaving en/of dakloosheid.

Mens en dier samen naar herstel. Dát is ons streven. Wij doen dit omdat wij geloven in de sterke band tussen mens en dier. Helaas kan diezelfde band het hulpverleningstraject van kwetsbare mensen in de weg staan. Hierdoor wordt er vaak later en soms zelfs helemaal niet aan de bel getrokken. In dat soort gevallen bieden wij hulp.

Onze hulp komt onder meer in de vorm van voorlichting aan andere hulpverlenende instanties. Hiernaast zorgen onze gastgezinnen voor tijdelijke opvang. Ook bewegen wij gemeenten om opvang mogelijk te maken voor kwetsbare mensen en hun huisdier samen. Zó kunnen mensen de juiste zorg krijgen zonder (blijvend) afscheid te nemen van hun maatje.

Dankzij jouw bijdrage raken kwetsbare mensen en dieren elkaar niet kwijt. Samen staan we sterker!

Kijk voor meer info op onze website: www.mendoo.nl

Bekijk alle
24-11-2021 | 20:06