Stichting Project Street Dogs Thailand

Nog te gaan

van totaal € 5.000 (55%)

(English scroll down)

Inzamelingsactie voor een jaar lang voedsel voor de zwerfhonden in Thailand.             

Help ons een mooi bedrag in te zamelen voor 31 december 2021.

Voor de actie(s) van deze Challenge wordt voor Erkend DierenLot Beneficianten automatisch de donatieverdubbelaar ingezet (tot een maximum van €2.500,00 per organisatie). Op deze manier is een donatie ineens het dubbele waard! 

Hoe geweldig is dit! 

Onze vrijwilligers in Thailand gaan dagelijks belangeloos de straat op om vele straathonden te voeren. Ze doen dit in de badplaats Hua Hin en omgeving. Ze gaan elke dag weer op pad naar diverse roedels op straat en bij tempelcomplexen. Dit vereist elke dag weer vele kilo's rijst en droogvoer.

Enorme pannen vol rijst worden gekookt en gemengd met droogvoer, vitamines en mineralen. Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van bedorven eten dat ze zoeken in vuilnisbakken bij restaurants of op de vuilnisbelten zelf. Deze dagelijkse rondes geeft de vrijwilligers ook de mogelijkheid om zoveel mogelijk honden te lokaliseren voor onze maandelijkse sterilisatie ronde. En ook om hun gezondheid in de gaten te kunnen houden en eventueel medische zorg te geven.

Je kunt ons en daarmee de straathonden in en rond Hua Hin helpen door te doneren.

Dank je wel!

 

meer info: www.streetdogsthailand.com

_________________________________________________________________________________

 

ENGLISH

Fundraising campaign "1 year food for the stray dogs in Thailand".
 
Help us raise a nice amount before December 31, 2021.
 
For the promotion(s) of this Challenge, the donation doubler is automatically used for Recognized AnimalsLot Beneficiaries (up to a maximum of €2,500.00 per organization).
In this way, a donation is suddenly worth double!
 
How wonderful is this!

Our volunteers in Thailand selflessly take to the streets every day to feed many street dogs.
They do this in the seaside town of Hua Hin and its surroundings. Every day they go out to various packs on the street and at temple complexes.

This requires many kilograms of rice and dry food every day. Huge pans full of rice are cooked and mixed with dry food, vitamins and minerals. As a result, they are not dependent on spoiled food that they look for in garbage cans at restaurants or on the garbage dumps themselves.

These daily rounds also give the volunteers the opportunity to locate as many dogs as possible for our monthly spay round. And also to be able to monitor their health and provide medical care if necessary.

You can help us and therefore the street dogs in and around Hua Hin by donating.

Thank you!

 

More info www.streetdogsthailand.com

 

Bekijk alle
14-11-2021 | 08:11
11-11-2021 | 18:17
03-11-2021 | 16:22 Donatie van Werner en Louise Timmermans uit Belgie.
01-11-2021 | 12:20
30-10-2021 | 21:35