Stichting Project Street Dogs Thailand

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen

VOER VOOR KANSARME STRAATHONDJES IN THAILAND

ER IS RUIM 2500 EURO PER JAAR NODIG OM ELKE DAG HONDERDEN ZWERFHONDJES TE VOEDEN! Het voeren van de straathonden in de Thaise badplaats Hua Hin vereist vele kilo's rijst en droogvoer per dag. Door het eten van restjes bij restaurants en de vuilnis worden de honden vaak ziek met alle gevolgen van dien. Vrijwilligers doen elke avond hun voerrondes in Hua Hin en omgeving. Er worden enorme pannen met rijst gekookt, gemengd met droogvoer met de nodige waardevolle voedingsstoffen, vitamines en mineralen! Wilt u een financiële bijdrage leveren voor deze straathonden? Elke euro is er één en zorgt ervoor dat het buikje van de hond weer gevuld wordt! MEER INFO: www.streetdogsthailand.com

ENGLISH: 2500 EURO PER YEAR IS NEEDED FOR FEEDING HUNDREDS OF STRAY DOGS EVERY DAY! Feeding the street dogs in the place Hua Hin Thailand requires many kilos of rice and dry food per day. By eating leftovers at restaurants and the garbage, the dogs often get sick with all the consequences that entails. Volunteers make their feeding rounds every evening in Hua Hin and surroundings. Huge pans with rice are cooked, mixed with dry food with the necessary valuable nutrients, vitamins and minerals! Do you want to make a financial contribution for these street dogs? Every Dollar is one and ensures that the dog's belly will be filled again! MORE INFO: www.streetdogsthailand.com

Bekijk alle
30-12-2020 | 10:55
28-12-2020 | 12:12 Alle levende wezens verdienen een goed leven
26-12-2020 | 09:25 Schrijnend.......daarom
24-12-2020 | 16:59
23-12-2020 | 08:31 Donatie voor de hondjes in Thailand