Wings for Animals

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
van totaal € 7.500 (82%)
  • (English below, Español abajo)

Stichting Wings for Animals, bestaande uit KLM cabine en cockpit crew, helpt wereldwijd kleine tot middelgrote projecten die zich inzetten voor dieren in nood. We bieden financiële hulp zodat de projecten ter plekke dierenartskosten, voer en andere benodigdheden voor de dieren kunnen betalen.
Daarnaast organiseren wij sterilisatieprojecten omdat dit de diervriendelijke manier is om het aantal zwerfdieren te reduceren.

We bestaan nu bijna 7 jaar en hebben samen met onze ambassadeur/dierenarts Piet Hellemans al veel kunnen betekenen voor (zwerf)dieren en de mensen die hen elke dag redden en verzorgen. Het voordeel van Wings for Animals is dat we de projecten zelf bezoeken en kunnen zien wat er met de donaties gebeurt.

Dit jaar willen wij een geldbedrag ophalen voor de galgo's in Spanje, Salamanca, die nog steeds vanwege jagers heel veel leed moeten ondergaan, ezeltjes in Roemenië waarvan we met De Woefketiers een paar willen vervoeren naar een prachtig plekje bij Stichting Wetland Cats in Nederland en uiteraard aan sterilisatie acties, de eerst volgende is in Suriname.

Als je een donatie doet, vermeld dan Galgo's, Ezeltjes of Sterilisatie in het commentaar veld. Dan zorgen wij dat de verdubbeling bij het project terecht komt!

Dankjulliewel voor jullie bijdrage!

 

Wings for Animals Foundation, consisting of KLM cabin and cockpit crew, helps small to medium-sized projects worldwide that are committed to help animals in need. We provide financial assistance so that the projects can pay for veterinary costs, feed and other supplies for the animals on the spot.
We also organize sterilization projects because it has been proven that this reduces the number of stray animals in an animal friendly way.

We exist for almost 7 years now and together with our ambassador/veterinarian Piet Hellemans we have already been able to do a lot for (stray) animals and the people who rescue and care for them every day. The great advantage about Wings for Animals is that we visit the projects ourselves and see what happens with the donations.

This year we want to collect money for the galgos in Spain who still have to undergo a lot of suffering due to the hunters, donkeys in Romania; with De Woefketiers we want to transport a few to a beautiful place at the Wetland Cats Foundation in the Netherlands and of course sterilization actions, the next one will take place in Suriname.

If you make a donation, please mention Galgos, Donkeys or Sterilization in the comment box. Then we ensure that the donation will end up with the particular project!

Thank you for your contribution!

 

La Fundación Wings for Animals, compuesta por tripulantes de cabina de KLM, ayuda a proyectos comprometidos con animales necesitados de pequeño y mediano tamaño en todo el mundo. Ofrecemos una asistencia económica para los gastos veterinarios y la compra de alimentos y otros suministros para los animales. También organizamos proyectos de esterilización, ya que ésta es la forma respetuosa de reducir el número de animales callejeros.

Llevamos casi 7 años, junto con nuestro embajador/veterinario Piet Hellemans, aportando nuestra ayuda con la ventaja de poder visitar nosotros mismo los proyectos para comprobar el uso correcto de las donaciones.

Este año queremos recaudar dinero para los galgos en Salamanca, abandonados por los cazadores, burros en Rumanía, de los cuales queremos transportar algunos con De Woefketiers a un hermoso lugar en Wetland Cats Foundation en Holanda y por supuesto a acciones de esterilización, la siguiente tendrá lugar en Surinam.

Al donar le rogamos que mencione Galgos, Burros o Esterilización en el cuadro de los comentarios. ¡Luego nosotros nos aseguramos de que la duplicación del importe queda destinado a este proyecto!

¡Gracias por tu contribución!

Bekijk alle
23-12-2022 | 02:36
22-12-2022 | 21:46
22-12-2022 | 20:44 Op Aruba heb ik zelf bij een dierenbeschermingsorganisatie gewerkt en veel leed gezien. De dieren hebben het zo nodig dat er mensen voor ze opkomen ❤. Daarom vind ik dit een heel goed doel om te steunen!!!
22-12-2022 | 16:20
22-12-2022 | 15:42