Stg. Project Street Dogs Thailand

van totaal € 2.500 (87%)

De doelstelling is om de populatie zwerfhonden en katten in Thailand te verminderen door middel van sterilisatie en deze dieren zoveel mogelijk te ontlasten van pijn, jeuk en honger. 

Deze stichting werkt uitsluitend op vrijwillige basis en is volledig afhankelijk van donaties en giften! Deze komen geheel ten goede aan de zwerfhonden en katten in Thailand voor sterilisatie, vaccinatie, preventieve medicatie, dierenartskosten en voer.

Enkel het welzijn en het beoogde verbeterde toekomstperspectief van deze dieren telt!

Bekijk alle
22-11-2023 | 09:59 Aan: Statiegeld inzameling inzameling statiegeld
13-11-2023 | 18:09 Aan: Inzamelingsactie voor de zwerfdieren in Thailand
12-11-2023 | 12:13 Aan: Inzamelingsactie voor de zwerfdieren in Thailand
05-11-2023 | 20:56 Aan: Inzamelingsactie voor de zwerfdieren in Thailand
01-11-2023 | 07:47 Aan: Inzamelingsactie voor de zwerfdieren in Thailand