Stg. Wetland-Cats

van totaal € 10.000 (0%)

Via Facebook houden we een online veiling. De opbrengst is voor de katten in de opvang en zal onder andere gebruikt worden voor de dierenartskosten