vogelopvangcentrum De Fûgelpits

van totaal € 5.000 (51%)

Al 45 jaar lang vangt vogelopvangcentrum De Fûgelpits te Moddergat, zieke, hulpbehoevende vogels en andere wilde dieren op om hen een tweede kans te geven. Per jaar zijn dit een aantal duizend dieren! Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben wij uw steun nodig. De opvang wordt niet structureel gefinancierd door de overheid en moet dus haar gelden binnen krijgen via donaties. We hopen op uw steun, alvast grote dank!!!

Bekijk alle
09-12-2023 | 16:52
09-12-2023 | 16:50
09-12-2023 | 16:40
09-12-2023 | 16:36
06-12-2023 | 17:39